ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Έλλης 10 – ΚΑΒΑΛΑ ΤΚ 65302
Τηλέφωνο 2510 222 269 (κ. Γιάννης Ρουμελιώτης)

Άλλα χρήσιμα τηλέφωνα:

Πρόεδρος: Γεώργιος Καρακιόζογλου – 6977 350403

EMAIL

info@skonk.gr

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας